What do you do? และ What's your job? ต่างกันอย่างไร

สวัสดีค่ะคุณแอนดรูว์

ประโยค 2 ประโยคนี้ใช้ต่างกันอย่างไร ทั้งๆที่ความหมายเหมือนกัน What do you do? และ What's your job? ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Patcharin (นครปฐม)

ไม่ต่างกันนะครับเพราะอย่างที่คุณพัชรินทร์พูดไปแล้ว สองประโยคนี้ให้
ความหมายเดียวกันคือ คุณทำงาน อา ชี พ อะไร เพียงแต่ว่า What do you do?
ฟังธรรมชาติมากกว่า ส่วน What's your job? ถ้าถามผมแล้วผมว่าเป็นคำถามที่เราอาจจะใช้เมื่อถามถึงหน้าที่ของใครบางคน
ในงานทำงานของเขา แต่ไม่เป็นไร เราสรุปว่าทั้งสองเหมือนกันดีกว่า

นอกจากสองประโยคนี้แล้วคุณสามารถที่จะถามถึงอาชีพได้อีกสามอย่างเช่น

What work do you do?

What's your line of work?

What's your profession?

What profession are you in?

เห็นไหมล่ะ สารพัดวิธี อังฏฤษมีหลากหลายจริง ๆ


Close this window