การเขียนจดหมายลาหยุด

สวัสดีครับคุณแอนดรูว์

หากว่าผมมีธุระที่ต้องไปทำที่จังหวัดชลบุรี จึงขออนุญาตเพื่อลาหยุดเรียน ผมต้องเขียนยังงัยครับ มีรูปแบบหรือโครงสร้างอย่างไร

ขอบคุณครับ

Nirut

ใช้รูปประโยค May I be excused? ก็ได้ ซึ่งหมายถึง ผมขอตัวได้ไหมครับ ถ้าเป็นการลาเรียนก็ต่อด้วย May I be excused from study? หรือถ้าเป็นการลางานก็ May I be excused from work? และน่าจะต่อด้วยวันเวลา เช่น ถ้าเป็นวันจันทร์หน้าก็เขียนหรือพูดว่า May I be excused from study next Monday? แล้วแต่สถานการณ์นะครับ

ส่วนเหตุผลที่จะต้องลาก็ อาจจะต้องพูดว่า มีธุระด่วน (urgent business) หรือ ธุระสำคัญ (important business) หรือ ธุระจำเป็น (necessary business) ที่จะต้องทำ เอาอย่างนี้ดักว่าคือ

I have urgent business to attend to in Cholburi.
( ผมมีธุระด่วนที่จะต้องไปดูแลที่จังหวัดชลบุรี )

ไม่ใช่ชลบุรีจังหวัดเดียวนะครับ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษนี้ใช้กับทุกจังหวัดในเมืองไทย นอกประเทศก็ยังใช้ได้ครับ


Close this window