แอนดรูว์ บิ๊กส์ ในออฟฟิศของคุณ

Inspiration Talk

แอนดรูว์ บิ๊กส์ ในออฟฟิศของคุณ
แอนดรูว์ บิ๊กส์ จัดทอล์คโชว์เดี่ยว เพื่อกระตุ้น ให้ผู้ฟัง
สร้างทัศนคติที่ถูกต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งในการ
บรรยายนี้ แอนดรูว์ บิ๊กส์ เล่าเรื่องย้อนไปในอดีต
สมัยมาเมืองไทยครั้งแรกและเรียนภาษาไทยและไม่
ประสบความส􀄬ำเร็จในช่วงแรก แต่หลังจากนั้นได้ค้น
พบวิธีเรียนภาษาที่สองที่ถูกต้อง เลยน􀄬ำมาเผยแพร่
เพื่อให้คนไทยกลับไปฝึกภาษาอังกฤษด้วยแนวคิดที่
ถูกต้อง จุดเด่นของงานนี้คือการน􀄬ำเสนอ
เคล็ดที่ไม่ลับในการพูดภาษาอังกฤษ 10
ข้อ พร้อมแจกรางวัลมากมาย
(ความยาว 1-3 ชั่วโมง)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณ อสพาภรณ์ พิพัฒน์วิลัย (ตุณเปิ้ล) ได้ที่ 092-639-5645 หรือ คลิกที่นี่