ABA ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของคุณ


คุณกำลังมองหาครูชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐาน สำหรับการสอนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของท่านหรือไม่ เป็นระยะเวลากว่า 15 ปีแล้วที่ แอนดรูว์ บิ๊กส์ อคาเดมีได้มีการบรรจุคุณครูชาวต่างชาติไปทั่วประเทศ

คุณครูของเราจะฝึกให้นักเรียนของท่านได้เรียนรู้ในเรื่องของการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง แฝงไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งคุณครูเหล่านั้นได้ผ่านการอบรมใน
รูปแบบของการเรียนการสอนในสไตล์อย่าง แอนดรูว์ บิ๊กส์ ที่สำนักงานใหญ่ของเราที่กรุงเทพฯ มีการทำกิจกรรมการเรียนนอกหลักสูตรและด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้แก่นักเรียนตลอดจนถึงคุณครูของสถานศึกษานั้นๆ

แอนดรูว์ บิ๊กส์ ขอเสนอหลักสูตรเต็มและกิจกรรมนอกหลักสูตร อย่างเช่น การสร้างเว็บไซต์ และการสร้างภาพยนตร์ และรวมไปถึงกิจกรรมพิเศษอื่นๆอีกมากมาย อาทิ การแข่งขันสะกดคำ และการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ หากโรงเรียนของคุณสนใจกิจกรรมความสนุกสนาน การทำค่ายภาษาอังกฤษที่น่าตื่นเต้น ทั้งยังได้รับความรู้ภาษาอังกฤษพร้อมกับ สอดแทรกสาระในด้านเนื้อหาอย่างอื่นอีกด้วย สำหรับนักเรียนแล้วละก็ แอนดรูว์ บิ๊กส์ มีประสบการณ์อย่างมากมายในขณะนี้ ABA มีคุณครูอยู่ทั่วประเทศ รวมไปถึง สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่และกรุงเทพมหานคร

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณ อสพาภรณ์ พิพัฒน์วิลัย (ตุณเปิ้ล) ได้ที่ 092-639-5645 หรือ คลิกที่นี่