10 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องรู้ในยุคโควิด

1. Covid-19 หรือ Corona Virus? ง่ายๆ ครับ Corona virus คือ ไวรัส Covid-19 คือ โรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนา เช่น The corona virus started in Wuhan, China. (ไวรัสโคโรนาเริ่มต้นที่เมืองอุ่ฮั่น ประเทศจีน) You should stay away from other people to avoid catching Covid-19. (คุณควรอยู่ห่างๆ จากผู้อื่นเพื่อไม่ให้ติดโรคโควิต) สังเกตว่า ในภาษาอังกฤษเราใช้กริยา catch ในความหมายว่า ติดโรค เช่น I don’t want to catch Covid-19. (ฉันไม่อยากติดโควิด) How many people have caught […]

Biggs Story EP.190: โจรขโมยสะพาน! 😲

“Thieves steal bridge” Police in Ohio said they are on the hunt for an unusual piece of stolen property — an entire 20-metre-long pedestrian bridge. Akron Police Department said the bridge was a pedestrian walkway along the Little Cuyahoga River, but was moved to an open field as part of a restoration project. They recently […]

Biggs Story EP.189: น้อนนนนน ไม่ใช่แมว! 🐆

Kittens are not kittens” A man who rescued a pair of abandoned kittens on his property brought them inside his home and only later discovered they were actually leopard cubs. Kiran Giri, a farmer from Bajrikheda Village, discovered the baby felines in his field and brought them inside because he thought they were abandoned kittens […]