ปัจจุบันนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนทั่วไป แต่ละชั้นเรียนค่อนข้างจะมีจำนวนนักเรียนที่มากเกินและบ่อยครั้งที่ทำให้ตัวนักเรียนเองขาดซึ่งความสนใจและไม่ได้สิ่งที่นักเรียนควรจะได้รับ

ที่สถาบันแอนดรูว์บิ๊กส์ อคาเดมี หรือ ABA จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับบุตรหลานของท่านเพื่อสร้างเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษพร้อมทั้งดูแลและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดกับน้องๆเหล่านั้น ทาง ABA มีชั้นเรียนสำหรับน้องๆในวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ละชั้นเรียนจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และกลุ่มเรียนจะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆประมาณ 4-10 คนเท่านั้น ดังนั้นทางสถาบันจึงสามารถดูแลบุตรหลานของคุณได้อย่างทั่วถึงอย่างแน่นอน

ทางสถาบันเริ่มต้นแต่ละบทเรียนด้วยหัวข้อที่ทำให้น้องๆได้มีส่วนร่วมและใช้คำศัพท์ต่างๆที่ได้เรียนมาจากโรงเรียน ครูผู้สอนจะตั้งคำถามแก่น้องๆ และจะทำให้น้องๆสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังมีการตั้งคำถาม ถึงความคิดเห็น และความรู้สึก คำถามเหล่านี้น้องๆจะตอบว่า “Yes” หรือ “No” ไม่ได้ ทาง ABA มีการส่งเสริมให้น้องๆพูดและมีวีธีการสอนแบบแนะแนวเมื่อน้องๆสนทนาไม่ถูกหลักภาษาอังกฤษ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ ช่วยสร้างเสริมความมั่นใจให้แก่น้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทางสถาบัน ABA ยังสอนการฝึกการออกเสียง รวมไปถึงเสียงต่างๆที่ไม่มีในภาษาไทย สำหรับน้องๆอายุระหว่าง 5-8 ปี ทางสถาบันจะมีการสอนการออกเสียงด้วยเช่นกัน

ในส่วนของตอนท้ายของบทเรียน ทาง ABA มีการจัดการให้น้องๆผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงละคร กิจกรรมนี้จะช่วยให้บุตรหลานของท่านนั้นมีความมั่นใจ และพูดได้อย่างชัดเจน น้องๆบางคนพูดภาษาอังกฤษเสียงค่อนข้างเบา กิจกรรมนี้จะช่วยให้น้องๆพูดดัง ฟังชัดและมั่นใจ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมาก เป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกแต่ก็สนุกแบบมีเป้าหมายด้วย

คุณครูผู้สอนเจ้าของภาษาทุกท่านได้มีการผ่านการอบรมเป็นอย่างดีในเรื่องของวิธีการเรียนการสอนจากสถาบัน ABA และจาก แอนดรูว์ บิ๊กส์ เพราะฉะนั้น การเรียนจะมีความสนุกสนานใน สไตล์ของ แอนดรูว์ บิ๊กส์

แล้วทำไมท่านไม่นำบุตรหลานของท่านมาทดลองเรียนกับเรา? ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเราเชื่อว่า น้องๆจะต้องสนุกกับการเรียนที่ ABA อย่างแน่นอน

Weekend Courses
Group Date/Time
Teeny Weenies 5-7 years Sat 10:00 - 12:00
Little Angels 8-10 years Sat 13:00 - 15:00
Cool Cats 11-12 years Sun 10:00 - 12:00
Superstars 13-14 years Sun 13:00 - 15:00
สนใจเรียน คลิ๊ก