กลับไปเป็น….เหมือนเดิมดีไหมนะ?

กลับไปเป็น….เหมือนเดิมดีไหมนะ?
เช่น เราถามเพื่อนเราว่า ชั้นกลับไปเรียนภาษาฝรั่งเศษเหมือนก่อนดีไหมน้าา จะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงคะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-20