กล้าพูดอังกฤษและทุ่มเทสุดๆแล้วหรือยังครับ?

กล้าพูดอังกฤษและทุ่มเทสุดๆแล้วหรือยังครับ?
Practice makes perfect. Faith that moves mountains. Focus on improved English skills. ปัญหาอะไรๆในชีวิตคุณ? คุณก็ต้องทุ่มเทแก้ไขปัญหา ใช่ไหมครับ? ปัญหาภาษาก็เหมือนกันครับ ไม่แก้ไขอย่างจริงจัง เราๆก็จะบ่นไปตลอดชีวิต ปี 2019/2562 ผมจะพาทุกคนกลับไปสู่ Basics Back to the Basics Series 1988-2018 30 ปีว่าผมเรียนภาษาอังกฤษอย่างไร? ผมคิดว่า ความสบายใจสำคัญที่สุด รวมถึงเวลาที่ต้องใช้ ต้องเรียนภาษาอังกฤษ อะไรๆที่เข้าใจยาก แต่อ่านแล้ว ฟังแล้วGet เลย บทเรียนนั้นๆ ไม่ยากอีกต่อไป ผมเชื่อแบบนั้นครับ เป้าหมายของผมในปี 2019 ก็คือ ทำให้สมาชิกรู้สึกสบายใจ กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษ ต้องใช้ความกล้าครับ ประเทศไทยถิ่นโหด มัน ฮาครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-20