การเติม Y

การเติม Y
ถ้าเราเติม Y ตามหลังคำศัพท์ ความหมายจะเปลี่ยนไปอย่างไรครับ พอจะมีหลักการจำง่ายๆไหมครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-31