การใช้ประโยค

การใช้ประโยค
สวัสดีค่ะ คุณแอนดรูว์ "มีคนฝากขนมและผลไม้มาให้" พูดเป็น ภาษาอังกฤษว่ายังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-20