การใช้ been กับ gone ต่างกันอย่างไรคะ

การใช้ been กับ gone ต่างกันอย่างไรคะ
และวิธีการสังเกตการใช้ดูอย่่างไรคะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-30