ขอถามครับ

ขอถามครับ
เจ้านาย ชื่อ จอร์น แต่เขียนจดหมายลงท้ายว่า "From dollar" ความหมายคืออะไรครับ เป็นสำนวนไมครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-23