ขอถามค่ะ

ขอถามค่ะ
จะถามว่ามีเจ้านาบดื้อ จะบอกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-30