ขอสอบถามเกี่ยวกับสำนวนหน่อยค่ะ

ขอสอบถามเกี่ยวกับสำนวนหน่อยค่ะ
สำนวน “The sky is the daily bread of the eyes” มีความหมายลึกซึ้งมั้ยคะ? หรือแปลตรงตัวเลยว่าท้องฟ้าแต่ละวันคืออาหารของสายตา ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-01