คณะ สาขา

คณะ สาขา
อยากทราบว่า คณะ กับสาขา ภาษาEng ว่าอย่างไรคะ ขอบคุณมาก ๆ ค่า ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-26