คติประจำใจของอ.Andrew

คติประจำใจของอ.Andrew
อยากรู้ว่าคติประจำใจภาษาอังกฤษ ตอนที่อ.ท้อมากๆ คืออะไรคะ ขอบพระคุณค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-30