ครั่นเนื้อครั่นตัว

ครั่นเนื้อครั่นตัว
วันนี้ฉันรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว อึดอัดแบบบอกไม่ถูก เหมือนจะไม่สบายพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-31