คำพังเพย

คำพังเพย
“น้ำขุ่นอยู่ข้างใน น้ำใสอยู่ข้างนอก” แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับ? ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-17