คำพูดที่สุภาพ

คำพูดที่สุภาพ
ถ้าเราจะบอกเพื่อนว่า ให้รักตัวเองให้มากมาก จะพูดว่าอย่างไรค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-08