คำพูดที่สุภาพ

คำพูดที่สุภาพ
จะบอกเพื่อนว่าช่วยกรุณาฟังฉันอธิบายก่อนได้ไหม หรือจะพูดโนมน้าวแบบไหนให้เค้ารับฟังเรา ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-31