คำว่าชนะขาดลอย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรครับ

คำว่าชนะขาดลอย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรครับ
รบกวนด้วยนะครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-14