คำว่า​โรงไฟฟ้า และ โรงผลิตไฟฟ้า ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับ

คำว่า​โรงไฟฟ้า และ โรงผลิตไฟฟ้า ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับ
และหากจะพูดว่า "โรงไฟฟ้าแม่เมาะ นอกจากจะเป็นสถานที่ผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของลำปางอีกด้วย" จะพูดว่าอย่างไรครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-21