คำว่า “เสี่ย”

คำว่า “เสี่ย”
เสี่ย พูดว่าอย่างไรเป็นภาษาอังกฤษครับ เช่น สวัสดีครับเสี่ย ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-29