คำว่า “in a nutshell” มีความหมายว่าอะไรครับ?

คำว่า “in a nutshell” มีความหมายว่าอะไรครับ?
พี่ Andrew ครับ คำว่า "in a nutshell" มีความหมายว่าหรือแปลว่าอะไรครับ ใช้กับเรื่องอะไรได้บ้าง แล้วถ้าเราจะเทียบเคียงกับภาษาไทย คำไหนตรงประเด็นที่สุดครับ ถ้าพี่ชายคนนี้พอมีเวลา ขอช่วยยกตัวอย่างประกอบ เพื่อเพิ่มความกระจ่างให้กับพวกเราทุกคนที่ติดตามฟอรั่มของพี่ชายคนนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-20