คำว่า vessel ในประโยคนี้คืออะไรคะ

คำว่า vessel ในประโยคนี้คืออะไรคะ
As a whole, the art of playing concerts is something that grows as a vessel for letting things out throughout the years. ถ้าจะกรุณาแปลทั่งประโยคนี้ด้วยก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-09