คำว่า wound ออกเสียงว่าอะไรคะ เคยได้ยินทั้ง วาวน์ และ วูนด์ เลยค่ะ

คำว่า wound ออกเสียงว่าอะไรคะ เคยได้ยินทั้ง วาวน์ และ วูนด์ เลยค่ะ
สับสนมาก เถียงกับเพื่อนร่วมงานตลอด ปกติจะออกเสียงคำนี้ว่า วาวน์ และเสียง ด เด็ก ลงท้ายค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-08