คำศัพท์วันลาหยุด

คำศัพท์วันลาหยุด
อยากรู้คำศัพท์สำหรับวันลาหยุดต่างๆอ่ะครับ -ลาป่วย -ลากิจ -ลาพักร้อน -ลาฉุกเฉิน -ลาบวช -ลาออก -ลาไปเกณฑ์ทหาร -ลาแบบไม่รับเงิน หรือมีลาอะไรอีกไหมครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-15