งอนเธออ เธอไม่สนใจ

งอนเธออ เธอไม่สนใจ
ฉันงอนเธอ เธอไม่สนใจฉันเลย เอาแต่นั่งลุ้นหวย เบื่อแล้ว จะพูดภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-16