จอดรถเอาด้านหน้าเข้า

จอดรถเอาด้านหน้าเข้า
Hi K.Andrew, กรุณาจอดรถโดยเอาด้านหน้าเข้า ภาษาอังกฤษใช้ Please park the car head inside. ได้หรือไม่ครับ Thank you in advance. ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-28