ฉันขอยื่นคำขาด!

ฉันขอยื่นคำขาด!
ฉันขอยื่นคำขาดว่าหากคุณไม่ทำตามที่ฉันพูด เราจะได้เห็นดีกัน ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะพี่แอนดรูว์ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-22