ตรวจสอบการใช้ภาษาค่ะ

ตรวจสอบการใช้ภาษาค่ะ
สวัสดีค่ะ จากประโยคนี้ คือ อยากให้นักท่องเที่ยวอ่านรายละเอียดที่เขียนไว้ตรงป้ายไวนิล ว่าตรงกับความสนใจหรือไม่ ในขณะเดียวกันอยากย้ำให้ดูราคาค่าเข้าชมด้วย ก่อนกดกระดิ่งเรียก (เนื่องจากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลและบางคนยังใช้ข้อมูลเก่าเมื่อหลายปี หรือบางคนไม่อ่านชื่อสถานที่ ทำให้เข้่าใจผิด หรือมาผิดที่ ) Please read the information at the entrance (Green Vinyl), before ringing the bell. Please make sure that this place matches your interests. In addition, please check for entrance fee . ขอบคุณมากค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-03-09