ตัดหญ้าให้เตียน

ตัดหญ้าให้เตียน
ถ้าจะบอกให้เพื่อน “ตัดหญ้าให้เตียนด้วยนะ” ต้องพูดยังไงหรอคะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-01