ตั้งคำถามเป็นภาษาไทยได้ไหมครับ

ตั้งคำถามเป็นภาษาไทยได้ไหมครับ
ไม่รู้เริ่มเขียนภาษาอังกฤษยังไง? ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-30