ต่อเครื่อง

ต่อเครื่อง
พอดีต้องบินไปต่อเครื่อง อยากทราบภาษาอังกฤษว่า... - ต่อเครื่องไปไฟล์ TK123 ตรงไหน? - กระเป๋าจะโหลดไปที่ TK เลยไหม? หรือต้องรับประเป๋าก่อน? - ต้องผ่าน ตม. ก่อนไหม? - ต้องทำวีซ่าไหม? ประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-20