ต้องเติม s ไหมครับ

ต้องเติม s ไหมครับ
He likes to eat apple. ประธานเอกพจน์ กริยา ต้องเติม s แล้ว eat ต้องเติมด้วยไหมครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-30