ถามความหมาย

ถามความหมาย
Shall we get down to business. แปลว่าอะไรคะ? ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-18