ถามความหมาย

ถามความหมาย
Shall we get down to business. แปลว่าอะไรคะ? ... read more
Source: Andrew Biggs ForumPublished on 2018-10-17