ถามความหมายmaster of obvious

ถามความหมายmaster of obvious
แปลว่าอะไรคะ ประโยคเต็มนะ You have a reputation around here for being a master of the obvious? ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-21