ถามคำถามครับ

ถามคำถามครับ
หากจะถามว่า "ในอนาคตคุณอยากทำงานอะไร" จะถามว่าอย่างไร ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-13