ถามคำศัพท์

ถามคำศัพท์
สวัสดีค่ะ คำว่า get down แปลว่าอะไรคะ? ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-08