ถามอะไรหน่อยครับ

ถามอะไรหน่อยครับ
ผมอยากทราบว่าไม่ค่อยสบายภาษาอังกฤษพูดยังไงครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-13