ถามเรื่องเกี่ยวกับเอกสารค่ะ

ถามเรื่องเกี่ยวกับเอกสารค่ะ
อยากทราบภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร 1)เอกสาร"ยังไม่พร้อม" 2)เอกสาร "ไม่ครบ" 3)เอกสาร"ไม่ผ่าน" 4)วีซ่า"ไม่ผ่าน" ขอบคุณค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-18