ถามแบบสุภาพ

ถามแบบสุภาพ
หากเราต้องการให้เขาเปิดประตู จะพูดว่าอย่างไรให้ดูสุภาพค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-09