ถ้าถามเป็นภาษอังกฤษ..จะเขียนอย่างไร

ถ้าถามเป็นภาษอังกฤษ..จะเขียนอย่างไร
ถ้าถามเป็นภาษอังกฤษว่า "คุณกับผมเราเคยเป็นเพื่อนกันประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันไม่มีโอกาสพบเจอกันเลย ในอนาคตหวังว่าน่าจะมีโอกาสได้พบพูดคุยและดื่มกัน" จะต้องเขียนอย่างไรจึงจะถูกหลักไวยกรณ์ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-17