ถ้าฟังไม่ทันจะพูดว่าอย่างไรดี

ถ้าฟังไม่ทันจะพูดว่าอย่างไรดี
Sorry? Pardon? ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-26