ทรงพระเจริญ พูดอย่างไรเป็นภาษาอังกฤษ

ทรงพระเจริญ พูดอย่างไรเป็นภาษาอังกฤษ
วันนี้ผมมีคำถามสำหรับคุณ พยายามตอบทันทีครับ ไม่ต้องแอบหาคำตอบโดยอาศัย google หรือ bing ครับ คำถามนั้นคือ ประโยค Long live the King ซึ่งแปลว่า ทรงพระเจริญ อ่านว่าอย่างไร โดยเฉพาะคำว่า live … ลิฟ หรือ ไลฟ ครับ ผมถามเรื่องนี้เนื่องจากว่าคนไทยหลายคนเข้าใจประเด็นนี้ผิด แถมออกเสียงไม่ถูกต้อง แล้วคำตอบเป็นอย่างไรครับ ผมคงต้องเริ่มต้นด้วยข้อมูลสำคัญว่า live (ลิฟ) เป็นกริยา หมายถึง มีชีวิตอยู่ อาศัย life (ไลฟ) เป็นนาม หมายถึง ชีวิต เรื่องนี้ live กับ life เป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่เข้าใจเต็มรูปแบบ เนื่องจากว่าเราสามารถออกเสียง live ได้ทั้ง ลิฟ กับ ไลฟ ซึ่งความหมายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันด้วย ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-21