ทักทายกันบ้าง (อีกแล้ว)

ทักทายกันบ้าง (อีกแล้ว)
ประโยค How are you? แปลว่า คุณเป็นอย่างไรบ้าง แต่เรามีอีกหลายวิธีที่จะตั้งคำถามนี้เช่น How are you doing? How are you going? How have you been? How are things? How are you getting on? What’s up? What’s happening? What’s going on? What’s going down? ผมเชื่อว่าตั้งแต่อายุสามขวบคุณก็เรียนรู้ว่าวิธีตอบคำถาม How are you? นั้นประกอบด้วยสี่คำ หนึ่งจุด และหนึ่งเครื่องหมายคำถาม นั้นคือ Fine thanks. And you? คำตอบแบบนี้ผมก็ไม่ได้เถียง ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-26