ทำไมสายการบินต้องใช้คำว่า Hot seat ครับ

ทำไมสายการบินต้องใช้คำว่า Hot seat ครับ
ทำไมไม่ใช้คำว่า Special seat หรือ VIP seat ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-09