ที่เดิม

ที่เดิม
ถ้าจะออกคำสั่งบอกลูกว่า เก็บเข็มขัดเข้าที่เดิม ใช้ประโยคว่า Take the belt as before , will you? ได้มั้ยครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-14