ประโยคตอบรับและประโยคปฏิเสธ

ประโยคตอบรับและประโยคปฏิเสธ
ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นปกติที่เราจะได้รับการเสนออะไรตลอดเวลา แต่เมื่อเราจะพูดปฏิเสธหรือยอมรับในข้อเสนอ หรือสิ่งนั้นๆ เราควรพูดอย่างไรให้สุภาพ และเมื่อหากเราเป็นคนเสนอเราจะพูดอย่างไรหากอีกฝ่ายพูดขอบคุณหรือไม่ยินดีรับสิ่งๆนั้น มาลองดูกันครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-03-12